รายงานการประชุม/กิจการสภา
ประกาศนัดประชุมสภา ฯ สม้ยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

27 มิ.ย. 66 71