ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy