การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ