วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ “พระพุทธน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 นายชัชวาล  ตุนาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

0862638292


ภาพกิจกรรม

     พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..>>>

     โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567

     ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 

 นายสรร  ฉัตรวีรกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

093-3563682

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2567
2 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำกบลพระพุทธ หมู่ที่ 12
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.พระพุทธ
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
6 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายช่วย จอนจอหอ หมู่ที่ 8
7 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยพวงแก้ว หมู่ที่ 10
8 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเพ็ชร พูนเพ็ชร บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 11
9 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายศาลตาปู่ ตำบลพระพุทธ หมู่ที่ ๘ ต.พระพุทธ -ต.หนองระเวียง
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศการตรวจงานจ้างสร้างถนน คสล. สายริมบึง 3 บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังบ้าน บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 7 8 ก.พ. 67 132
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ หมู่ที่ 12 23 พ.ย. 66 227
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย กม.13 บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16 พ.ย. 66 196
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านกันผม หมู่ที่ 1 14 พ.ย. 66 184
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึง 3 บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 พ.ย. 66 198
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลังบ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2 พ.ย. 66 186
 7. ประกาศประกวดจ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2 พ.ย. 66 179
 8. ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านกันผม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 ต.ค. 66 178
 9. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย กม.13 บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 ต.ค. 66 204
 10. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึง 3 บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 ต.ค. 66 193
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 9
  2.  จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  3.  ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ขนาดบรรจึ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  7.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตัดหญ้า,เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 39
  8.  ซื้องานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 47
  9.  จ้างจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 66
  10.  จ้างปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.พระพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 75

วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
กระดาน ถาม-ตอบ
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 24 พ.ย. 64 2 454

รวมลิงค์


สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.221.70.232
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 51 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1241 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5788 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36377 คน
เริ่มนับ วันที่ 20 ธ.ค. 2556
เว็บลิงค์ (Banner)