ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลตาปู่ ตำบลพระพุทธ หมู่ที่ 8 - ตำบลหนองระเวียง

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลตาปู่ ตำบลพระพุทธ หมู่ที่ 8 - ตำบลหนองระเวียงแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

23 มิ.ย. 66 72