ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายช่วย จอนจอหอ บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 8

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายช่วย จอนจอหอ บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 8แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

23 มิ.ย. 66 71