ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไสว-ตำบลหนองระเวียง บ้านเขว้า หมู่ที่ 9

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไสว-ตำบลหนองระเวียง บ้านเขว้า หมู่ที่ 9แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

23 มิ.ย. 66 67