ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตาเขียว บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

23 ม.ค. 66 10