ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน ในตำบลพระพุทธ จำนวน 30 คน กิจกรรม ได้แก่

1.บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์และกฏหมายเกี่ยวกับคนพิการ

2.สอนพับถุงกระดาษ

3.สอนพับเหรียญโปรยทาน

หากมีผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

ภายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางเสาวลักษณ์ จันทร์โพธิ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 087-2195625 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-925503 ต่อ 11แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

6 ก.ย. 65 14