การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

9 พ.ค. 65 118