แผนอัตรากำลัง
ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ อบต.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

22 ก.พ. 64 147