การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

31 ต.ค. 62 156