การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2558ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

9 พ.ย. 58 172