ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังบ้าน บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 7  

8 ก.พ. 67 132