ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลังบ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

2 พ.ย. 66 186