ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดจ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

2 พ.ย. 66 180