ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านกันผม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

27 ต.ค. 66 179