ประกาศ/คำสั่ง
กำหนดระยะเวลาสำรวจ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

19 ต.ค. 66 54