ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ หมู่ที่ 12 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

18 ต.ค. 66 53