ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

4 ต.ค. 66 59