ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.พระพุทธ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

20 ก.ย. 66 49