ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึง 3 บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

20 ก.ย. 66 48