ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์ติก สายหนองม่วง บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

26 ก.ค. 66 70