ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์ติก สายหนองม่วง บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

26 ก.ค. 66 146