ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายไสว-ตำบลหนองระเวียง บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

18 ก.ค. 66 178