ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต สายหนองม่วง บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 3

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

13 ก.ค. 66 68