ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านม่วง บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 8

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

12 ก.ค. 66 65