ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโพธิ์-ถนนสาย 226 บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 4

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

12 ก.ค. 66 61