ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)

อบต.พระพุทธ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลพระพุทธทราบเกี่ยวกับตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง(สีม่วง) และแบบบัญชีรายชื่อ(สีเขียว) ตามแบบที่ กกต. ประกาศกำหนดตามกฎหมาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง

  

20 เม.ย. 66 148