ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดราคากลางจัดหาแพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านด่านกะตา ม.8

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

13 มี.ค. 66 13