ประกาศ/คำสั่ง
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

21 ก.พ. 66 128