ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมจิตร อักษรไชย บ้านกันผม หมู่ที่ 1 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

23 ม.ค. 66 11