ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระพุทธ ประจำปี 2566

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ได้เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนระดับปฐมวัยอนุบาล 3 ขวบ ที่มีอายุครบระหว่าง 2.6 ขวบ ถึง 3 ขวบ ในพื้นที่ตำบลพระพุทธ ตามนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) เพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ หรือโทร ๐๔๔-๙๒๕๕๐๓ ต่อ ๑๔ ,๐๖๙-๕๘๓๙๕๑๖แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

19 ม.ค. 66 9