ประกาศ/คำสั่ง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

9 ม.ค. 66 11