ประกาศ/คำสั่ง
การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้งตามกฎกระทรวง ประจำปี พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

5 ม.ค. 66 19