ประกาศ/คำสั่ง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

7 ธ.ค. 65 31