ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหน้าบ่้านนายสมชาย ถึงสายหน้าวัดเจริญสุข หมู่ที่ 3

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

23 พ.ย. 65 11