ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง  

10 ต.ค. 65 197