ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

7 ต.ค. 65 170