ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ถนน คสล. ซอยบ้านตาแล - บ้านปู่สงัด หมู่ที่ 10

ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ถนน คสล. ซอยบ้านตาแล - บ้านปู่สงัด หมู่ที่ 10ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ถนน คสล. ซอยบ้านตาแล - บ้านปู่สงัด หมู่ที่ 10แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

24 ส.ค. 65 14