ประกาศ/คำสั่ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

9 มิ.ย. 65 15