ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านป้าคำ ถึงสายเขตตำบลหนองระเวียง บ้านบุตานน์ หมูที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

1 เม.ย. 65 148