แผนอัตรากำลัง
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

8 มี.ค. 64 144