แผนอัตรากำลัง
ข้อบังคับ อบต.พระพุทธว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

22 ก.พ. 64 144