รายงานการประชุม/กิจการสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.พระพุทธ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

31 ก.ค. 63 159