รายงานการประชุม/กิจการสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.พระพุทธ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.พระพุทธ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

1 ส.ค. 62 155