ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาศที่ ๓ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาศที่ ๓

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

27 ก.ค. 64 150